Barn/unge - Forebygging

  • Si fra hvis noe ikke er bra
  • Inkludere alle i aktiviteter (eks. fotball, basket + + +)
  • Respektere hverandre
  • Si "Stopp!"
  • Ikke være redd for å si fra hvis man opplever noe vanskelig, eller ser at noen blir behandlet urettferdig
  • Ta kontakt hvis man ser at noen sitter alene
  • Bry seg om dem rundt seg
  • Vær en god venn
  • Ikke mobb selv
  • Respektere alle

Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESØSTER, BARNEHAGEN eller SKOLEN


Utdanningsdirektoratet har nettsiden nullmobbing.no som inneholder informasjon til elever og foreldre.
Dersom du har spørsmål kan du sende dem til BARNEOMBUDET anonymt.
Du kan også lese brosjyren Elevenes skolemiljø.

<< Tilbake