Barn/unge / Forebygging
Foresatte / Forebygging
Barnehage / Forebygging
Skole / Forebygging
Helse / Forebygging
Fritid / Forebygging
Barn/unge / Avdekking
Foresatte / Avdekking
Barnehage / Avdekking
Skole / Avdekking
Helse / Avdekking
Fritid / Avdekking
Barn/unge / Håndtering
Foresatte / Håndtering
Barnehage / Håndtering
Skole / Håndtering
Helse / Håndtering
Fritid / Håndtering
Barn/unge / Etterarbeid
Foresatte / Etterarbeid
Barnehage / Etterarbeid
Skole / Etterarbeid
Helse / Etterarbeid
Fritid / Etterarbeid
Klikk i modellen for å se hvordan vi sammen kan jobbe mot mobbing!